بورسیه تحصیلی

موسسه  رهام ایرانیان باتاب در دپارتمان تخصصی اخذ بورسیه های تحصیلی خود اقدام به معرفی بورسیه های تحصیلی در کشورهای حوزه فعالیت می نماید . این بورسیه ها شامل تخفیف 10 تا 100 درصدی در شهریه ها و همچنین دریافت مقرری های ماهیانه می باشد.  ایده پردازان فکر و اندیشه برای کلیه دانشجویان طرف قرارداد اقدام به اخذ بورسیه می نماید و همزمان با پیش بردن پرونده اخذ پذیرش پرونده بورسیه را هم پیگیری می نماید.
  • تاریخ:   1395/12/24

در تماس باشید

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.