مهاجرت به آلمان

مهارجرت زمانی صورت میگیرد که فد در کشور مورد نظر متولد شده باشد.

پناهندگی

پناهندگی اقامت در آلمان،مهاجرت به آلمان یکی دیگر از راههای مهاجرت در اروپا پناهدگی در کشور مقصد است.در این روش کشورهای که عضو کنوانسیون حمایت از پناهند گان هستند ملزم به حمایت و کمک رسانی به پناهندگانی هستن که وارد کشورشان شده اند.

سرمایه گذاری

اقامت در آلمان،مهاجرت به آلمان این نوع از ویزا را می توان ویزای کار آفرینی نامید. سرمایه گذاری در شرکت های مورد تایید کشور آلمان می باشد که کشور آلمان در صورت ورشکستگی آن شرکت تمامی سرمایه شما را مجددا به شما باز می گرداند

ویزای کاری

اقامت در آلمان،مهاجرت به آلمان این نوع مهاجرت بهترین نوع مهاجرت است. این نوع مهاجرت بدین صورت است که شما با دریافت ویزای کار اجازه این را دارید که درکشور صادر کننده ویزای کار به دنبال کار گشته و مشغول کار شوید و با پرداخت مالیات اقامت دائم دریافت کنید.

ویزای تحصیلی آلمان

اقامت در آلمان،مهاجرت به آلمان این نوع مهاجرت راحت ترین و مطمئن ترین و همچنین ارزان ترین راه مهاجرت است. برای محصلین امکان کار و اخذ ویزای کاری و همچنین استفاده از امکانات شهروندی است. امکان تحصیل رایگان در بهترین دانشگاه های آلمان وجود دارد.

ثبت شرکت در آلمان

اقامت در آلمان،مهاجرت به آلمان کشور آلمان که جزء سه قدرت اول اقتصادی دنیا محسوب می شود سالهاست که به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران مطرح می باشد .و شرکتهای آلمانی و ایرانی همواره در سالهای گذشته مراودات خوبی با یکدیگر داشته اند. اکنون و در این راستا فرصتی محدود برای صاحبان صنایع، کارآفرینان، بازرگانان و متخصصان ایرانی فراهم گشته تا بتوانند در کشور آلمان شرکت خود را به ثبت برسانند. ثبت شرکت و اخذ اقامت در آلمان ما می توانیم شما را راهنمایی کنیم تا این کار را انجام دهید. به عبارت دیگر ما می توانیم: به شما کمک نماییم تا استراتژی فعالیت اقتصادی خود در آلمان را آماده نمایید. با آماده شدن مدارک مورد نیاز، شرکت شما را تحت نام دلخواه شما در محل ثبت شرکتها در آلمان ثبت نماییم. در انجام کارهای شرکت پس از تاسیس به شما مشاوره دهیم و کارهای مالیاتی اداری و ترجمه ای شما را به درخواست شما انجام دهیم و به شما برای دریافت اقامت کشور آلمان از طریق شرکت خودتان کمک نماییم.

  • تاریخ:1395/12/24

دیگر دفاتر

در تماس باشید

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.